.
ارتقـاء مستمـر كيفيـت آموزشهـا و كسـب رضايـت مشتری رمـز موفقيـت ماسـت                         *******          اولین موسسه آموزشی دارای گواهینامه ایزو در کشور - ویرایش (2015-9001)  از موسسه لویدز/گلوبال- انگلستان
.

 
.
تقویم آموزشی 6 ماهه اول سال 1401 - شعبه بوشهر    
اخذ رتبه نخست مراکز آموزشی دریایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی  
اخذ مجوز شرکت سوئیسی WIN G&D توسط مؤسسه 

آدرس :
 تهران ،  شیان، میدان شهید طجرلو، خیابان شهید طجرلو شرقی، شماره 63 ـ كدپستی 1678695181

تلفن تماس :  22932509-22987125- 22987127- ۰۲۱

نمابر : 22931802 - 021

بوشهر ، خیابان رئیسعلی دلواری، كدپستی 7514618787

تلفن تماس : 33340824- 33324665 - 077

نمابر : 33324197- 077

پست الکترونیک : info@irmti.ir

 

ارتباط با مدیرعامل و دریافت پیشنهادات و انتقادات

ایمیل مؤسسه

.

تازه ها

\